Rechtsgebieden

Privaatrecht

Privaatrecht is het recht dat de verhoudingen tussen personen en/of bedrijven beheerst. Voorbeeld: koop, verkoop, huwelijk en echtscheiding. Otter Rechtsbijstand kan u helpen bij incassozaken en indien nodig een incassoprocedure bij de kantonrechter voeren.

Huurrecht

Otter Rechtsbijstand is gespecialiseerd in het gebied van huurrecht van woonruimte en heeft daarnaast expertise op het gebied van huurrecht voor middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Ook voor juridische kwesties met betrekking tot bruikleen kunt u bij Otter Rechtsbijstand terecht.

 

Publiekrecht

Publiekrecht betreft alle rechtshandelingen die alleen door een (semi)overheidsorganisatie kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: boetes, vergunningen en uitkeringen.

Sociaal Zekerheidsrecht

De gemeente, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank verstrekken uitkeringen en sociale voorzieningen zoals de Participatiewet (PW, voorheen WWB), de Werkloosheidswet (WW) en de Algemene ouderdomswet (AOW). Tegen beslissingen over uitkeringen is bezwaar en beroep mogelijk en daarbij kan Otter Rechtsbijstand u helpen.

Onderwijsrecht

Otter Rechtsbijstand is expert op het gebied van Onderwijsrecht. In Nederland zijn er instellingen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Bijzonder onderwijs wordt gegeven op basis van een godsdienst of levensovertuiging. Dit verschil is relevant voor de te volgen juridische procedures. Leningen (studie-financiering) voor het volgen van een studie of opleiding worden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verstrekt. In het verleden was DUO bekend onder de naam “Informatie Beheer Groep”. Tegen beslissingen van DUO over studiefinanciering is bezwaar en beroep mogelijk, en er kan een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Hierbij kan Otter Rechtsbijstand u helpen.