Diensten

Otter Rechtsbijstand verzorgt de volgende diensten

Advies en informatie over het Nederlandse Recht.

Procedures waarbij geen advocaat verplicht is: bezwaarschriften, huurcommissie, kantonrechter en bestuursrechter.

Juridische documenten zoals huurcontracten opstellen en/of nakijken en verbeteren.

Inschatten haalbaarheid rechtszaak (dit kan u hoge kosten van een advocaat besparen).

Subsidieaanvragen opstellen en/of nakijken en verbeteren.

Otter Rechtsbijstand abonnement

Voor een klein bedrag per maand biedt Otter Rechtsbijstand een abonnement aan waarmee u verzekerd bent van laagdrempelig advies. U betaalt één bedrag per maand en kunt binnen redelijke grenzen onbeperkt vragen stellen en geschillen aan ons voorleggen. Neem voor meer informatie en de voorwaarden contact op met Otter Rechtsbijstand via het contactformulier.

Voor enkele zaken verwijst Otter Rechtsbijstand u door

Er zijn zaken waarbij Otter Rechtsbijstand u niet kan vertegenwoordigen bij de rechter en waarbij u een advocaat nodig heeft. Dit zijn rechtszaken bij de civiele rechter, zoals geldvorderingen van meer dan € 25.000,- of echtscheidingen en de strafrechter, waarbij u het risico loopt op gevangenisstraf. Een advocaat heeft na het afronden van zijn universitaire rechtenstudie een 3-jarige beroepsopleiding gedaan, is verplicht lid van de Orde van Advocaten, en moet zich aan de regels van de Orde van Advocaten houden zoals het volgen bijscholing.  Voor meer informatie over de advocaten of het verschil tussen een jurist en een advocaat verwijst Otter Rechtsbijstand u graag door naar de Orde van Advocaten.

Meer (volledige) informatie is te vinden op de website van de rechterlijke macht.

Kosten

Otter Rechtsbijstand werkt in principe op basis van een uurtarief. Het uurtarief van Otter Rechtsbijstand is € 101,64 inclusief BTW. In sommige situaties is het mogelijk dat andere afspraken worden gemaakt. Als Otter Rechtsbijstand bijvoorbeeld een bezwaarschrift over een bijstandszaak namens een cliënt bij de gemeente indient, en het bezwaar gegrond verklaard wordt, dan moet de gemeente een vergoeding betalen voor het salaris. Hierdoor is juridisch advies van Otter Rechtsbijstand ook toegankelijk voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau. De tarieven kunnen dan periodiek worden aangepast.

Pro deo advocaten

Een advocaat kan subsidie aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand als u een laag inkomen heeft. Wanneer een advocaat u helpt moet u wel een eigen bijdrage betalen van minimaal € 196,-. Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.

Als u zelfs de eigen bijdrage niet kunt betalen dan kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de eigen bijdrage.